Koncert pieśni patriotycznych

W niedzielę, 12 listopada, po mszy św. wieczornej, odbędzie się koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierownictwem prof. Edwarda Kulikowskiego.  

Msze św. 11 listopada

11 listopada, w Dzień Niepodległości, msze św. będą odprawiane o godz. 7:00, 10:00 i 18:00.  

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

W niedzielę 29 października msza św. o godz. 18:00 z modlitwą o uzdrowienie. Zapraszamy. Modlitwę poprowadzi ks. Mateusz Bejna.

Tydzień misyjny 2017

Październik – miesiąc modlitwy różańcowej

Tradycyjnie już w październiku zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej, która w dni powszednie będzie rozpoczynała się o 17:30. W poniedziałki, środy i piątki zapraszamy dzieci do prowadzenia modlitwy.

Matka Boża wielokrotnie, w wielu objawieniach, m.in. w Fatimie, prosiła o modlitwę różańcową. Z wytrwałą modlitwą różańcową związanych jest wiele obietnic. Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:
 • Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.
 • Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 • Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
 • Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.
 • Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.
 • Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 • Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 • Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 • Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 • Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 • O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.
 • Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 • Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
 • Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
 • Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.